Logo Masovia

Rozpoczęcie współpracy

Celem Masovii jest pomnażanie kapitału Inwestorów poprzez nabywanie nieruchomości komercyjnych i późniejsze nimi zarządzanie, a także realizację projektów deweloperskich.  Oferujemy swoją wiedzę i doświadczenie wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym profesjonalną działalnością na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Współpracujemy z Inwestorami reprezentującymi polski prywatny kapitał i dbamy o utrzymanie długotrwałej relacji z naszymi partnerami.

Proces inwestycyjny rozpoczynamy od podpisania dokumentu o zachowaniu poufności, po czym przekazujemy szczegółowe informacje na temat danego projektu.

Przedmiot inwestycji

Pracujemy przede wszystkim na aktywach oferujących długoterminowy horyzont inwestycyjny oraz stabilne przychody już na samym początku współpracy. Dzięki temu spółka będzie na bieżąco zasilana środkami generowanymi przez daną nieruchomość.

Inwestujemy w nieruchomości biurowe zlokalizowane w dużych aglomeracjach. Kluczowym rynkiem jest dla nas jednak Warszawa. Proponujemy naszym partnerom obiekty o stabilnej lokalizacji, zabezpieczonych umowami najmu o instytucjonalnym charakterze, wynajętych długoterminowo lub z potencjałem rekomercjalizacji.

Jednym z oferowanych produktów są również parki handlowe czy centra convenience w mniejszych ośrodkach miejskich o powierzchni od 2 do 5 tys. mkw. oraz wolnostojące obiekty wynajęte pojedynczym, rozpoznawalnym najemcom.

Jesteśmy także zainteresowani dobrze skomunikowanymi aktywami podmiejskimi typu cross-docksmall business units z podwyższoną proporcją powierzchni biurowej wobec części magazynowej oraz parkami logistycznymi o powierzchni do 10 tys. mkw. z miksem branżowych najemców.

Poszukujemy także gruntów, głównie na terenie Warszawy, na których możliwa jest realizacja projektów mieszkaniowych – zarówno bardziej kameralnych na kilkanaście mieszkań, jak i większych osiedli mieszkaniowych.

Struktura inwestycji

Na potrzeby realizacji każdej transakcji powołujemy dedykowaną danemu projektowi spółkę celową, w której Masovia pozostaje mniejszościowym udziałowcem. Poprzez taki wehikuł łączymy naszą wiedzę, doświadczenie i kontakty z zasobami kapitałowymi Inwestorów. Wszystkie zasady współpracy między wehikułem, Masovią a Inwestorami są uregulowane umową inwestycyjną.

Powołany wehikuł jest stroną wszystkich umów związanych z transakcją m.in. umowy kredytowej, umowy zakupu nieruchomości czy umów z usługodawcami.

Sfinansowanie danej transakcji opiera się na objęciu większości udziałów w wehikule przez Inwestorów oraz pozyskaniu finansowania bankowego. Inwestorzy pozostają biernymi beneficjentami projektu. W ich rękach – poprzez Walne Zgromadzenie Wspólników pozostaje decyzyjność w kluczowych dla inwestycji kwestiach.

Masovia obejmie bieżący zarząd nad inwestycją i dąży do zwiększania dochodu z nieruchomości. Zgodnie z naszym „Modelem działania” Inwestorzy otrzymują dostęp do narzędzi kontrolnych – m.in. stałą możliwość wglądu do dokumentacji związanej z procesem zakupu, administrowaniem nieruchomością czy wynikami finansowymi spółki.

Wyjście z inwestycji

Każda inwestycja ma przygotowaną szczegółową strategię określającą optymalny horyzont wyjścia. Warunki współpracy określają więc pożądaną wysokość zysku i czas potrzebny na jego osiągnięcie.

Masovia na bieżąco weryfikuje słuszność przyjętych założeń i w zależności od sytuacji na rynku dopuszcza możliwość wcześniejszej sprzedaży danej nieruchomości po szybszym osiągnięciu zakładanego zysku lub kontynuacji procesu inwestycyjnego. Masovia gwarantuje wykorzystanie swojej wiedzy do znalezienia optymalnej możliwości przeprowadzenia takiego procesu. Zapewniamy partnerom doradztwo na najwyższym możliwym poziomie również w takich sytuacjach.