Logo Masovia

Masovia to wiedza, doświadczenie i kontakty umożliwiające realizację ambitnych przedsięwzięć inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Naszym celem jest pomnażanie kapitału Inwestorów poprzez nabywanie nieruchomości i późniejsze zarządzanie inwestycją, a także realizację projektów deweloperskich. Oferujemy swoją wiedzę i doświadczenie wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym profesjonalnie prowadzonymi inwestycjami na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Współpracujemy z Inwestorami reprezentującymi polski prywatny kapitał i dbamy o utrzymanie długotrwałej relacji z naszymi partnerami.

Masovia została stworzona przez zespół doświadczonych ekspertów rynku nieruchomości. Kilkunastoletnia praca dla wiodących firm doradczych pozwoliła nam zdobyć pełną wiedzę o mechanizmach funkcjonowania tego rynku w Polsce. Wypracowane kontakty branżowe i dostęp do transakcji typu off-market umożliwiły nam stworzenie unikalnego i efektywnego sposobu działania. Dzięki temu Masovia wyróżnia się na tle konkurencji przejrzystą, skuteczną i bezpieczną strategią inwestowania.

Jesteśmy silni dzięki zaufaniu naszych wieloletnich partnerów. Jakość naszych relacji biznesowych wzmacniamy poprzez zachowanie maksymalnej transparentności procesu inwestycyjnego. Nasz model działania opiera się na jasnych zasadach współpracy i daje naszym partnerom silną i bezpieczną pozycję w realizacji wspólnych projektów.

W procesie inwestycyjnym występujemy jako aktywny wspólnik, który kieruje całym procesem przygotowania transakcji i pozyskania kapitału od Inwestorów i banków. Wnosimy know-how, natomiast główne wsparcie kapitałowe zapewniają zewnętrzni partnerzy, od jednego do kilku podmiotów w ramach jednej transakcji. Dla Inwestorów wypracowujemy zysk wypłacany kwartalnie. Pozostałe środki wynikające ze wzrostu wartości projektu nasi partnerzy otrzymują przy wyjściu z inwestycji. Struktura każdego projektu zakłada, że wypłaty dla Inwestorów mają pierwszeństwo przed wynagrodzeniem Masovii.

Pracujemy przede wszystkim na aktywach oferujących długoterminowy horyzont inwestycyjny oraz stabilne przychody już na samym początku współpracy. Interesują nas nieruchomości biurowe, handlowo-usługowe oraz centra logistyczno-produkcyjne o wartości od kilku do kilkunastu milionów euro. Interesują nas także grunty z potencjałem realizacji projektów mieszkaniowych.

Zysk wypracowujemy dzięki odpowiedniej selekcji nieruchomości, umiejętności prowadzenia negocjacji ze sprzedającymi i tworzeniu realnych strategii wykorzystania potencjału każdego pozyskanego obiektu. Rygorystyczne procedury zakupowe pozwalają zaś na uniknięcie niepożądanego ryzyka i zapewniają bezpieczeństwo lokowania kapitału.