Logo Masovia

Dbamy o transparentność procesu i przejrzyste zasady współpracy

Nasza struktura decyzyjna oraz zawarte z Inwestorami umowy mają przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo Inwestorom. Dbamy o zachowanie możliwie najwyższego poziomu transparentności procesu zakupu nieruchomości i inwestycji.

Dajemy Inwestorom narzędzia kontrolne

Inwestor może przez cały czas pozostawać biernym partnerem, który nie musi angażować się w bieżące funkcjonowanie nieruchomości. Zawsze jednak posiada dostęp do narzędzi kontrolnych, które umożliwiają mu weryfikację naszych działań.

Rzetelnie informujemy Inwestorów

W zgodzie z zasadą przejrzystości zarządzania aktywami, realizujemy regularnie obowiązki informacyjne wobec naszych wspólników. Z przeprowadzonych audytów przygotowujemy raporty, które wraz z dokumentacją źródłową udostępniane są Inwestorom.

Pierwszeństwo dywidendy mają Inwestorzy

Rolą Masovia jest właściwe przeprowadzenie transakcji i zarządzanie inwestycją. Jesteśmy partnerem dla naszych Inwestorów i dajemy im gwarancję wypłaty zysków przed wynagrodzeniem dla Masovii.