Logo Masovia

Nie inwestujemy, jeśli nie jesteśmy pewni zysku

Przed nabyciem nieruchomości przeprowadzamy zewnętrzne badania jej stanu prawnego i technicznego, analizę rynkową mikro i makro otoczenia, analizę trendów rozwoju i czynników ekonomiczno-gospodarczych. Opracowujemy także prognozy finansowe oraz badanie komercyjne nieruchomości.

Współpracujemy tylko z uznanymi doradcami

Nabywamy nieruchomości przy udziale kompetentnych i akceptowanych przez banki ekspertów, wyspecjalizowanych w pracy na rynku nieruchomości komercyjnych kancelarii prawnych oraz doradców technicznych i podatkowych.

Wykorzystujemy bank jako źródło finansowania i dodatkowy bufor bezpieczeństwa

Udzielając finansowania bank weryfikuje projekt i systematyzuje poziom ryzyka. Przy inwestowaniu zakładamy zaś bezpieczny poziom dźwigni finansowej.