Logo Masovia

Inwestujemy tylko w produkty o wysokiej jakości

Koncentrujemy się na transakcjach w obiekty generujące stabilny dochód zajmowane przez najemców o dobrej sytuacji finansowej. Dbamy o odpowiednią długość umów najmu obowiązujących w danym obiekcie. Prowadzimy też projekty deweloperskie – realizujemy jedynie te inwestycje. wobec których jesteśmy pewni realizacji przyjętych założeń (do dodania). Wybór nieruchomości zawsze poprzedzamy dokładną analizą rynku i konkurencji – nigdy nie proponujemy inwestycji, które posiadają poważne ryzyka prawne, techniczne czy komercyjne.

Dywersyfikujemy portfel inwestycji

Inwestujemy zarówno w istniejące obiekty z segmentu biurowego, handlowo-usługowego, jak i centra logistyczno-produkcyjne. Realizujemy też projekty deweloperskie, głównie w segmencie rynku mieszkaniowego. Rozważamy także realizację projektów deweloperskich. Koncentrujemy się na transakcjach o wartości od kilku do kilkunastu milionów euro. Obiekty o tej wartości są często pomijane przez duże fundusze, a dzięki proponowanej przez nas strukturze transakcji stają się one dostępne dla indywidualnych Inwestorów.

Zwiększamy zysk dzięki umiejętnemu zarządzaniu

Doświadczenie i kompetencje naszego zespołu pozwalają nam efektywnie oraz profesjonalnie zarządzać inwestycjami w nieruchomości. Bazujemy na specjalistycznej wiedzy i różnorodnym doświadczeniu naszego zespołu – dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć i zrealizować optymalne scenariusze wykorzystania potencjału danego obiektu i dalszego wzrostu jego wartości.

Szukamy optymalnego horyzontu inwestycji

Zwykle nabywamy nieruchomości z myślą o 5-letnim horyzoncie inwestycji. Monitorujemy jednak rynek, szukając sprzyjających warunków do wcześniejszego osiągnięcia planowanego zysku. Na rynku mieszkaniowym, inwestycję uznajemy za zakończoną wraz ze sprzedażą ostatniego lokalu.